👻

Στο βουνο.

Tags: βουνό, ψωλόκρυο, βουνού, κορυφή, περιμένει

- Τι περιμένει μία ξανθιά στην κορυφή ενός βουνού;
- Το ψωλόκρυο!