👻

Σεξ και μπριτζ

Tags: μπριτζ, γιατί, παρτενέρ, eρώτ, aπάντ

Eρώτ: Γιατί το σεξ μοιάζει με το μπριτζ;
Aπάντ: Γιατί άμα έχεις καλό χέρι δεν χρειάζεσαι τον παρτενέρ.