👻

Ρατσιστες

Tags: γιατί, ξέρεις, όταν, είναι, έβαφα

Λέει ένας άσπρος σε έναν μαύρο:
- Ξέρεις γιατί οι παλάμες σου είναι άσπρες...;
- Γιατί;
- Γιατί όταν σε έβαφα, είχες τις παλάμες σου στον τοίχο. Ξέρεις γιατί οι πατούσες σου είναι άσπρες;
- Γιατί;
- Γιατί, όταν σε έβαφα πατούσες στο πάτωμα.
- Ρε άσπρε, ξέρεις γιατί ο κόλος σου είναι μαύρος...;
- Γιατί;
- Γιατί όταν σε γάμαγα δεν είχα στεγνώσει ακόμα...