👻

Πουτανες

Tags: πουτάνες, είναι, πουτσίλας, χυσίλας, ρεύτηκα

Είναι δύο πουτάνες σε ένα λεωφορείο:
Κάποια στιγμή λέει η μία στην άλλη:
- Κάτι μου μυρίζει, π**τσίλας χυσίλας...
- Δεν είναι τίποτα. Ρεύτηκα...