Ποσοι δικηγοροι...

Tags: συμβαλλόμενο, μέρος, δεύτερο, κατά, πρώτο

- Πόσοι δικηγόροι χρειάζονται για να αλλάξουν μια καμμένη λάμπα;
- Το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος, επίσης γνωστό ως "Δικηγόρος", και το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, επίσης γνωστό ως "λάμπα", άμεσα και δια τούτου, συμφωνούν σε μια διεξαγωγή εν τη οποία το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος θα αφαιρεθεί από την παρούσα του θέση ως αποτέλεσμα της αποτυχίας να λειτουργήσει σύμφωνα με προηγουμένως συμφωνηθέντα καθήκοντα, π.χ. φωτισμό, διασαφήνιση και με άλλους τρόπους φωταψίας του περιοχής που εκτείνεται από την μπροστινή (βόρεια) πόρτα, διαμέσου της εισόδου, τερματιζομένης σε μια περιοχή ακριβώς μέσα στην κύρια περιοχή κατοικίας, που ορίζεται από την αρχή του τάπητος, και όποιος πλεονάζων φωτισμός αποτελεί επιλογή του δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους και δεν αποτελεί απαίτηση της προαναφερθείσας συμφωνίας ανάμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η προαναφερθείσα διεξαγωγή αφαίρεσης θα συμπεριλάβει, χωρίς να περιοριστεί, τα ακόλουθα. Το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος θα, με ή χωρίς ανύψωση κατά επιλογή του, με τη χρήση μέσων όπως μια καρέκλα, μια σκάλα, ενός σκαμνιού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ανύψωσης, πιάσει το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος και θα το περιστρέψει με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, και αυτό το σημείο προσφέρεται χωρίς διαπραγματεύσεις. Από την στιγμή που το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος θα είναι πλήρως αποσπασμένο από τη θήκη, το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος έχει την επιλογή να κάνει έξωση στο δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος κατά τρόπο σύμφωνο με όλους τους σχετικούς τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους. Μόλις ο διαχωρισμός και η έξωση έχουν επιτευχθεί, το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση που προηγουμένως ειπώθηκε, θα λάβει χώρα κατά τρόπο σύμφωνο με την αντιστροφή των διαδικασιών που είχαν περιγραφεί στο πρώτο βήμα αυτού του ίδιου κειμένου, επιστώντας την προσοχή στο σημείο ότι η περιστροφή θα πρέπει να διεξαχθεί κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού, σημείο που επίσης δεν τελεί υπό διαπραγμάτευση. Τα παραπάνω βήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν, κατά επιλογή του πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, από όποιο ή όλους τους εξουσιοδοτημένους από αυτό, με αντικειμενικό σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή πρόσοδο της Σύμβασης.

Κι αλλα απο την ιδια κατηγορια

Ανα κατρανα φρατα

Ένας άνθρωπος είχε φοβερό πρόβλημα με τα φωνήεντα, δεν μπορούσε με τίποτε να τα προφέρει και τα αντι...

Τα μικροβια

Δύο μικρόβια συναντώνται μέσα σ έναν ανθρώπινο οργανισμό:- Δεν μου φαίνεσαι καλά. Η όψη σου εί...

Δικηγορος

Ένας τύπος πρέπει να κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, οπότε του λέει ο γιατρός.-Έχεις τρεις επιλογέ...

Τεστ Ιστοριας

Ακολουθεί ένα μικρό τεστ των ιστορικών σας γνώσεων, που περιλαμβάνει μία μόνον ερώτηση (προσπαθήστε ...

Chat