Οι πολυγλωσσοι...

Tags: μιλά, λέγεται, κάποιος, πολύγλωσσοι, γλώσσες

- Πως λέγεται κάποιος που μιλά 3 γλώσσες;
- Τrilingual.
- Πως λέγεται κάποιος που μιλά 2 γλώσσες;
- Βιlingual.
- Πως λέγεται κάποιος που μιλά μόνο 1 γλώσσα;
- AMERICAN!!!!!!

Chat