Καρφιτσα+Μπαλονι

Tags: καρφίτσα+μπαλόνι, μπαλόνι, καρφίτσα, μπαμ, απόψε

- Τί λέει η καρφίτσα στο μπαλόνι;
- "Απόψε κάνεις μπαμ!"

Chat