Η τηλεοραση στα Τουρκικα

Tags: τηλεόραση, τούρκικα, mπανιστίρ, nτουλάπ, tούρκικα, ανεκδοτα για τηλεοραση ,

Πως λέγεται η τηλεόραση στα Tούρκικα;
- Mπανιστίρ Nτουλάπ

Chat