Βγαλε ακρη!

Tags: βγάλε, άκρη, αυτή, πρόστυχε, σκέπτεσαι

Αυτή: - Τι σκέπτεσαι;
Αυτός, αμήχανα: - Έεε, ό,τι κι εσύ...
Αυτή: - Α, να χαθείς, πρόστυχε!!

Chat