Σαλατα

- Πώς λέγεται το έντομο που βάζουμε στην σαλάτα μας; » - Φεταλούδα!

Από την κατηγορία: "Διάφορα ανέκδοτα"