Μηχανοβιος

- Ποιο είναι το αντίθετο του Μηχανόβιος; » - Βιομήχανος.

Από την κατηγορία: "Πως λέγεται"