Μπεεεεεεε.....

- Πώς κάνει το φτωχό πρόβατο και πώς το πλούσιο; » - Το φτωχό κάνει μπεε, το πλούσιο κάνει μπεεεμβέ!
Από την κατηγορία: "Ανέκδοτα με ζώα"