Πρόβλημα

- Γιατρέ έχω ένα πρόβλημα. » - Τί πρόβλημα; » - Δεν μου δίνει κανείς σημασία. » - Ο επόμενος, παρακαλώ...
Από την κατηγορία: "Διάφορα ανέκδοτα"