Πως λενε οι Τουρκοι το γυναικολογο;

Tags: γυναικολόγο, τούρκοι, λένε, πασπάτ, mου##

Mου## πασπάτ.

Chat