Πως λενε οι Τουρκοι το βλημα;

Tags: βλήμα, τούρκοι, λένε, μπαρούτ, κεφτέ

Μπαρούτ κεφτέ.

Chat