👻

Ο ηλικιωμενος ασθενης

Tags: ηλικιωμένος, ασθενής, σεξουαλικές, επιδόσεις, γιατρέ

Ο ηλικιωμένος ασθενής μπαίνει τρεκλίζοντας στο γραφείο του γιατρού, παραπονούμενος έντονα.
-Γιατρέ, πρέπει να κάνεις κάτι για να κατεβάσεις τις σεξουαλικές μου επιδόσεις.
-Ελάτε τώρα, κύριε Πίτερς. Οι σεξουαλικές σας επιδόσεις είναι μόνο στο μυαλό σας.
-Αυτό ακριβώς εννοώ, γιατρέ. Πρέπει να τις φέρεις... πιο κάτω.