Ανεκδοτα: jesus

Greek Jesus

Οι 4 λόγοι που συνηγορούν στο ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Έλληνας, είναι οι εξής:1. Γιατί έπ...

Have you found Jesus?

A drunk stumbles along a baptismal service on Sunday afternoon down by the river.He procee...

Jesus and Drugs

Jesus, in a very worried state, convened all of his apostles and disciples to an emergency...

JESUS

Jesus loves black & white but he prefers Johnie Walker.

Jesus was .....

THREE ARGUMENTS THAT JESUS WAS IRISH:1. He never got married.2. He never held a steady job...

Jesus.

- Τι λέει ο Χριστός πάνω στον σταυρό;- ...- "Χθες το βράδυ έπιασα ένα ψάρι, τόοοοοσο μεγάλ...

Que Libero?

Είναι ο Πόντιος Πιλάτος στο μπαλκόνι, με τον Χριστό και τον Βαραβά...Φωνάζει λοιππόν στο σ...

Chat