Ανεκδοτα: οπλα

Οι μπλε ελεφαντες

Πώς σκοτώνουν τους μπλε ελέφαντες; - Με τα όπλα που σκοτώνουν τους μπλε ελέφαντες. - Πώς σ...

Τα εξυπνα οπλα

Γιατί ο Μπούς αποκαλεί τα όπλα της Αμερικής, έξυπνα;Γιατί τα όπλα, σίγουρα είναι πιο έξυπν...

Κομπιουτερατσια

Ενας Κρητικός είναι στο αεροδρόμιο και τον σταματούν στο τελωνείο.- Τι έχετε μέσα στην τσά...

Chat