Το υδροβιο

Tags: υδρόβιο, σαχλαμάρι, βλακείες, θάλασσα, μέσα

- Τι ζει μέσα στη θάλασσα και λέει βλακείες;
- Το σαχλαμάρι!!!!!

Chat