Το χομπι

Tags: χόμπι, φρόντο, δαχτυλίδια, μαζεύει, επειδή

- Γιατί ο Φρόντο μαζεύει δαχτυλίδια;
- Επειδή είναι το χόμπι τ'.

Chat