Το γεφυρι

Tags: γεφύρι, τσάρτας, παίκτη, όνομά, πάρει

- Πώς λέγεται το γεφύρι που έχει πάρει το όνομά του από παίκτη της ΑΕΚ;
- Γεφύρι Τσάρτας.

Chat