Το αεροστατο και το προφυλακτικο.

Tags: αερόστατο, προφυλακτικό, σπάσει, όταν, γεννιέται

Τι κοινό έχουν ένα αερόστατο με ένα προφυλακτικό?

-- Όταν σπάσει το πρώτο χάνεται μια ζωή ενώ όταν σπάσει το δεύτερο γεννιέται μια ζωή!!