Τι θα παρουμε...

Tags: πάρουμε, μπούφο, μπουφάν, διασταυρώσουμε, υπόθεση

Τι θα πάρουμε αν διασταυρώσουμε ένα μπούφο με μια υπόθεση;
- Ένα μπουφάν!

Chat