Τι κολωνια φογας;

Tags: φογάς, κολώνια, πγόβλημα, άγαμις, γωτάει

Κάποιος που έχει πγόβλημα με το γώ, γωτάει το φίλο του καθώς κατηφογίζουν την Σταδίου:
- Γιώγο, τί κολώνια φογάς;
- Άγαμις!

Chat