Τι ειναι γκευ και...

Tags: γκέυ, είναι, πουστάρδα, καίει, κίτρινο

- Τι είναι γκέυ και κίτρινο και καίει;
- H Πουστάρδα!!!

Chat