Θελω να τον πιασετε!

Tags: πιάσετε, θέλω, eβραίο, απάντ, ευρέως

Ερώτ: Κυρία Δημητρίου το ξέρετε ότι είναι πλέον ευρέως (πολύ) γνωστό ότι αντιγράφουν τα CD σας τι έχετε να πείτε;
Απάντ: Εμένα δε με νοιάζει αλλά αυτόν τον Eβραίο θέλω να τον πιάσετε!

Chat