Τελικα πετυχε;

Tags: πέτυχε, τελικά, είμαι, τέκνο, εγχείρηση

- Ω , γιατρέ μου τελικά πέτυχε η εγχείρηση;
- Δεν είμαι ο γιατρός σου τέκνο μου, ο Άγιος Πέτρος είμαι !

Chat