Τα βλιτα.

Tags: βλίτα, πανικόβλητα, παθαίνουν, φοβούνται, γίνονται

- Τι παθαίνουν τα βλίτα όταν φοβούνται;
- Γίνονται πανικόβλητα!!

Chat