Συγγρου- Φιξ

Tags: συγγρού, γαλάτης, πιάτσα, τραβεστί, λέγεται

- Πως λέγεται ο Γαλάτης τραβεστί που κάνει πιάτσα;
- Συγγρού-Φιξ!

Chat