Ψευδορκιας συνεπεια

Tags: ψευδορκίας, συνέπεια, κερδίσεις, δίκη, ποια

- Ποια είναι η συνέπεια της ψευδορκίας;
- Να κερδίσεις το δίκη.

Chat