ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Η.

Tags: προεδροσ, κιλοβατόρες, ισπανικής, σαντιάγκο, πρόεδρος

- Πώς λέγεται ο πρόεδρος της ισπανικής ΔΕΗ;
- Σαντιάγκο Κιλοβατόρες!

Chat