ΠΕΙΘΩ - ???

Tags: πειθω, μπροθτά, πείθω, αντίθετο, ποιό

Ποιό είναι το αντίθετο του πείθω?

Μπροθτά

Κι αλλα απο την ιδια κατηγορια

Chat