👻

Οι μυγες.

Tags: μύγες, σκατό, έκλασε, εεεεε, τρώμε

Ήταν δύο μύγες πάνω σε ένα σκατό, και ξαφνικά η μία έκλασε.
Και της λέει η άλλη:
- Εεεεε! Τρώμε!