👻

Ο Τοτος στην Αφρικη

Tags: παιδί, τοτός, μεγαλώσεις, εκατοστά, μέγεθος

Μετακόμισε ο Τοτός με τους γονείς του στην Αφρική.
Πήγε λοιπόν στο καινούργιο του σχολείο, όπου και ήταν ο μόνος λευκός.
Είχαν λοιπόν μία μέρα σεξολογία.
Ρωτάει ο δάσκαλος ένα μαύρο παιδί:
- Τι μέγεθος έχει το πε*ς σου παιδί μου;
- 30 εκατοστά, κύριε, απαντάει ο μικρός.
- Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Γιατρός!
Ρωτάει ο δάσκαλος άλλο μαύρο παιδί:
- Τι μέγεθος έχει το πε*ς σου παιδί μου;
- 28 εκατοστά, κύριε, απαντάει ο μικρός.
- Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Ποδοσφαιριστής!
Ο δάσκαλος είχε ρωτήσει σχεδόν όλη την τάξη, φτάνει λοιπόν και στον Τοτό:
- Τι μέγεθος έχει το πε*ς σου παιδί μου;
- 15 εκατοστά, κύριε, απαντάει ο Τοτός.
- Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
- Μαύρος!