👻

Ο σιδερας

Tags: σιδεράς, πουτάνας, κάγκελο, μπουρδέλο, κάνει

- Τι κάνει ένας σιδεράς σε ένα μπουρδέλο;
- Της πουτάνας το κάγκελο!!!!