👻

Ο Οιδιποδας

Tags: οιδίποδας, motherfucker, guys, hello, μπαρ, οιδιποδασ ,

Μπαίνει ο Οιδίποδας σε ένα μπαρ...
- Hi guys!!
Και όλοι μαζί:
- Hello motherfucker...!