Ο κομπιουτερας

Tags: κομπιουτεράς, reported, device, output, screen

- Τι θα πάθει ένας κομπιουτεράς αν τον χτυπήσεις άγρια;
- Θα βγάλει: 'BLUE SCREEN ERROR REPORTED BY OUTPUT DEVICE 0x00000008E'

Chat