Μπαρλας

Tags: μπαρλας, βοσκάει, παρδαλό, κατσίκι, πορτοκαλί, μπαρλασ , τι σημαινει μπαρλασ ,

- Τι είναι κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και βοσκάει;
- Το παρδαλό κατσίκι!!

Chat