Κουαξ-κουαξ

Tags: κουάξ, κουαξ, καινούργιες, μαθαίνει, ψάρι

- Τι κάνει κουαξ κουαξ στη λίμνη;
- Ένα ψάρι που μαθαίνει καινούργιες λέξεις!

Chat