Κοκκινο και βρωμαει...

Tags: βρωμάει, κόκκινο, μασχαλίτσα, είναι

- Τι είναι κόκκινο και βρωμάει;
- Η μασχαλίτσα!!!!!!!

Chat