Καλτσοβιο πουλι

Tags: πουλί, καλτσόβιο, μπεκάλτσα, κάλτσα, φοράει

Πώς λέγεται το πουλί που φοράει κάλτσα;
-Μπεκάλτσα!

Chat