Η νοστιμοτερη

Tags: νοστιμότερη, πουτανέσκα, ποιά, πουτάνα, είναι

- Ποιά είναι η νοστιμότερη πουτάνα;
- Η πουτανέσκα!!

Chat