Η φαλακρα

Tags: φαλάκρα, φαλάκρας, θυμίζει, δίκιο, γυναίκας

Μμμ η αφή της φαλάκρας σου μου θυμίζει τον κώλο της γυναίκας μου..
- Δίκιο έχεις.

Chat