Δωρο!!!

Tags: δώρο, ζητήσει, ακολουθήσεις, γένια, αρνηθείς

Αν έρθει ένας τύπος με άσπρα γένια και κόκκινα ρούχα και ζητήσει να τον ακολουθήσεις, μην το αρνηθείς, γιατί σε έχω ζητήσει για Χριστουγεννιάτικο Δώρο!

Chat