👻

Απο ποτε...

Tags: πότε, ʼραβες, καμήλες, γαμάνε, τούρκοι

Από πότε υπάρχουν Τούρκοι;
-Από τότε που οι ʼραβες γαμάνε τις καμήλες τους....